Každá choroba začína v mysli. V dnešnej dobe veľa ľudí ani nevie, že je chorý.  Už sme si tak zvykli na svoje zdravotné problémy, až sa to stal normálny stav. Presvedčili sme vlastnú myseľ, že takto to má byť. Veď „hemoroidy“ mala moja babka, môj otec a preto ich mám aj ja. Veď ostatný majú závažnejšie poruchy, moja drobnôstka je predsa len taká maličkosť, ktorú môžem akceptovať. Takto s nami hovorí naša myseľ.

Toto sú časté vety, ktoré počúvam od klientov, dokonca v svojom okolí, rodine aj medzi priateľmi. Je to už tak zaužívaný model myslenia.

Veľmi ťažko sa príma nová hypotéza. Aj pre mňa bolo náročné prijať , že

„Ja som tvorcom svojho života, len ja zodpovedám za svoje telo v akej je kondícií“

Už dávno sme odovzdali moc nad svojím zdravím okoliu. A to, či už autoritám alebo len blízkym. Žiť ne-moc sa stalo pre nás štandardné prežívanie života.

Čo je to choroba alebo „ne-moc?“

Ak by sme ju chceli definovať a popísať ako poučku:  

Choroba je porucha duševných, telesných, mentálnych procesov a sociálnych funkcií.
Subjektívny pocit pri ktorom sa človek necíti dobre.

Nedovoľuje človeku žiť v prítomnosti.

A čo je potom zdravie?

Uvedomelý výber zdravého životného štýlu pri ktorom človek slobodne prežíva blaho, harmóniu, šťastie na všetkých úrovniach ako je fyzická, emocionálna, duchovná, sociálna, intelektuálna, v práci alebo v rodine.  Človek príma svoju osobnú zodpovednosť za svoj zdravotný stav.

Uvedené poučky nemôžu fungovať pokiaľ nevychádzajú zo skúseností.

Patrím k tým, ktorý veľa študujú o zdraví ale hlavne patrím k tým, ktorý majú skúsenosti s odovzdaním svojej moci nad svojim zdravím. Neskutočné množstvo ochorení, pocitov frustrácie, straty svojej perspektívy som prežila na celej svojej osobnosti počas svojho 50 ročného života. Prežívanie stavov, kde som nebola v pohode. Tie sa opakovali a stále vracali.

Raz boli symptómy, ktoré boli pomenované ako choroba  „migréna, infekcia…, alebo autoimunitné ochorenie“. Pritom telo, psyché… duša kričala „Pozor, buď opatrná, celý systém nie je v dobrom stave“.

Prišiel čas a prišlo uvedomenie, že tieto signály sú nevyhnutné. Symptómy (napr. horúčka, bolesť) by sa ani nemali s násilím potláčať, ale mali by sa vnímať s plným rešpektom. Naším úsilím by malo byť porozumieť im. Uvedomiť si, postaviť sa k vlastnému bludu. Je potrebné zastaviť sa a povedať svojej mysli „Mám problém, zlé zvyky, presvedčenia a návyky“. Viem, že to čo prežívam na tele a mysli nie je radosť, sila, harmónia a šťastie.  Môžem a potrebujem zmenu. Zmenu myslenia a presvedčení o sebe a fungovaní vlastnej reality.

Ako to môžeme docieliť a ako sa to mne podarilo?

Človek je pôvodcom svojej choroby a tvorcom situácie, v ktorej žije. On sám je zodpovedný za svoju chorobu a za svoju situáciu. Ciest je neskutočné množstvo.

Jednou z ciest, ktorá privádza ku zdraviu, či už fyzickému alebo mentálnemu je HOMEOPATIA. Jemná prírodná liečba, ktorá pomáha k uvedomeniu si vlastného chybného vnímania reality. Umožňuje  postaviť sa čelom k vlastnému bludu. Predstavuje to základ zákona podobnosti, na ktorom je homeopatia založená. Zdravie potom znamená slobodu človeka byť v súčasnom okamihu a naplniť zmysel svojho života. Pre mňa sa táto cesta stala zmyslom života, vášňou a hlavne spôsob akým kráčam ku zdraviu.

V prípade, ak vás tento princíp alebo skôr môj životný postoj zaujal máte možnosť prihlásiť sa cez formulár „Rezervuj“ na konzultáciu. Môžem vás previesť a zamerať vašu pozornosť na miesta a situácie, ktoré ste už pripravený opustiť. Definitívne opustiť staré problémy a vytvoriť nové možnosti. V okamihu, keď sa rozhodnete vziať svoj život do vlastných rúk a byť autentický môžete pochopiť čomu vás choroba mala naučiť. Toto je rovina, na ktorej choroba vzniká a na ktorej dochádza k uzdraveniu.

Viacej informácií o tejto homeopatickej ceste….