GDPR

Prehlásenie o „Ochrane osobných údajov“ 

Prosíme, venujte čas prečítaniu informácií o ochrane osobných údajov.

Prečo zhromažďujeme informácie?

Informácie sú zhromažďované za účelom zjednodušenia procesu rezervácie služby medzi zákazníkom a poskytovateľom služieb, za účelom ponuky ďalších služieb tam, kde dávate súhlas k takýmto ponukám ako aj za účelom zlepšenia tohto procesu do budúcna.

Za akým účelom zhromažďujem informácie?

  • Priebeh alebo podpora činnosti rezervačného procesu
  • Proces dobrovoľnej registrácie zákazníka k odberu newsletteru
  • Štatistické používanie systému k jeho možnému zlepšeniu
  • Zhromaždené informácie nie sú nijak inak využité a nikdy nie sú posunuté tretím stranám bez predošlého súhlasu

Kto má prístup k niektorým alebo ku všetkým zhromaždeným informáciám?

  • Poskytovateľ objednanej služby, u ktorého sa bude realizovať Vaša rezervácia
  • Poskytovateľ webových stránok a rezervačného formuláru
  • Inštitúcie, ktoré k tomu majú oprávnenie

Aký prístup garantujeme našim návštevníkom k zhromaždeným informáciám, ktoré sa ich týkajú?

Prístup ku všetkým zhromaždeným informáciám je na požiadanie umožnený kedykoľvek.

Ak ste si istí, že naše webové stránky alebo systémy zhromaždili nesprávne informácie alebo ak máte k informáciám akékoľvek námietky prosím, kontaktujte ma.