Byť si vedomí ako myslím, uvedomovať si ako hovorím, čo hovorím, ako sa cítim. Toto je cesta ako môžeme meniť a následne zmeniť svoj život.

Prečo by sme mali mať potrebu uvedomovania a preciťovania si života?

Odpoveď je jednoduchá.
V prípade ak som fyzicky chorý, nešťastný a frustrovaný človek. Nedarí sa mi v živote. Nemám prácu ani rodinu. Toto sú odpovede, ktoré by nás mali priviesť k potrebe zaoberať sa podstatou ako funguje tento svet a ako si môžeme tvoriť svoj vlastný život.

  1. Ak je naše telo choré odráža sa to  do všetkých aspektov našej mysle.  Samozrejme to funguje aj opačne. Ak máme negatívnu myseľ v stave choroby presne tak isto sa to odráža do všetkých častí nášho tela. Je to začarovaný kruh.
  2. Naše hormóny ovplyvňujú ako myslíme, ako sa chováme, čo cítime. Toto všetko tvorí našu osobnosť a tým si tvoríme vlastný život.  Môžeme povedať, že myšlienka je zodpovedná za to či ochorieme alebo nie.  Krátkozraké je tvrdiť, že choroba je spôsobená nejakým patogénom (baktéria, vírus) alebo predurčená našou DNA.   Príčina je vždy oveľa dlhší príbeh, ktorý začína v myšlienke. Preto je dôležité ako myslíme.
  3. Myseľ je most medzi duchom a telom. Chronické choroby sú spôsobované chronickými negatívnymi myšlienkami ako sú strach, vina, hnev alebo nenávisť. Ak tieto myšlienky nie sú  nemôžeme byť ani ovplyvnení patogénom alebo predispozíciou.
  4. Tak isto je krátkozraké tvrdiť, že choroba prišla kvôli DNA. Mali to rodičia, starí rodičia, mám to aj ja. Jediné čo môžeme povedať, je že moji rodičia mysleli negatívne, starí rodičia mysleli negatívne a ja mám presne takú istú negatívnu myseľ, takže choroba musí prísť.

Práve kvôli týmto dôvodom je liečenie mysľou (myšlienkou) to najdôležitejšie liečenie.

Nezáleží na tom koľko sme toho spravili na fyzickej úrovni aby sme zmenili podmienky, ktoré sa už na fyzickej úrovni zmanifestovali.  Pokiaľ nezmeníme myšlienky opäť sa poškodenie fyzického tela vráti. Akákoľvek choroba alebo poškodenie fyzického tela  má možnosť alebo schopnosť sa zmeniť vyliečiť sa.

Zmenou myslenia. Zmenou našej osobnosti.

Po cca 35 rokoch svojho veku sa staneme súhrn zvykov a návykov, ktoré nás predurčujú kým sme. Je to automatický program. Ideme na autopilota.  Ovládajú nás pocity a myšlienky. Sme obeťou okolností, prostredia.

Myšlienky sú jazykom mozgu, pocity sú jazykom tela. Žijeme mysľou buď v budúcnosti alebo v minulosti. Náš život je predvídateľný.

Na to aby sme prestali žiť predvídateľnú budúcnosť alebo sebazničujúcu minulosť je potrebné začať žiť v prítomnosti.  Jedným z nástrojov ako začať žiť a uvedomovať si prítomný okamih  môže byť pravidelná meditácia. Dostať sa do kľudu.

Naše presvedčenia majú veľkú moc. Ovplyvňujú a riadia náš život. Preto je veľmi dôležité odstrihnúť všetky zdroje, ktoré prispievajú k negatívnym myšlienkam, strachom, hnevom a súčasne nás odkláňajú od radosti, veselosti a dobrej nálady. Dôležitou časťou v tomto procese je uvedomenie si prítomných okamihov  a práca s emóciami. Emócie sú zodpovedné za imunitný systém. Majú moc vypnúť imunitný systém, pretože len keď prežívame prítomný okamih funguje imunitný systém na 100%.  

Ako bolo už na začiatku uvedené je to začarovaný a  stále opakujúci sa  kruh. Myseľ ovláda telo. Telo ovláda myseľ. Preto je v tomto procese aj veľmi dôležité podporovať mozog. Celé telo je veľký stroj, ktorý je poprepájaný rôznymi systémami, orgánmi, bunkami…..
Tieto časti medzi sebou tiež komunikujú. Mozog napríklad komunikuje a navzájom sa ovplyvňuje s črevnou mikroflórou.  Preto je veľmi dôležité ak chceme zmeniť myseľ je vhodné podporiť „črevný mikrobiom“.

V dnešnej dobe sa už asi nestretnete so slovom „mikroflóra“ ale skôr mikrobiom. Dnes je výskum ľudského mikrobimu jednou z najpopulárnejších oblastí lekárskej vedy, ktorý je presnejší a nevzťahuje sa len na črevnú „flóru“ ale na všetky organizmy prítomné v tele aj na pokožke.

Náš črevný mikrobiom je domovom viacej ako bilióna baktérií. Mikroorganizmy v našom čreve zásadne ovplyvňujú to, či sme chorí alebo zdraví, štíhli, alebo obézni, dobre naladení alebo náladoví.

Mikrobiom v  čreve obsahuje veľké množstvo baktérií potrebných pre správne trávenie a pre premenu potravy na živiny. V prípade ak nemáme správnu stravu, necvičíme a máme stres môže prísť  k premnoženiu nežiadúcich organizmov a môže sa narušiť rovnováha v celom tele. Táto dizharmónia môže rozhodovať o tom, či budeme trpieť obezitou alebo cukrovkou. Môžu dokonca ovplyvňovať psychické funkcie a citovú stabilitu.

Naši bakteriální obyvatelia sa nejakým spôsobom priamo i nepriamo dotýkajú všetkých aspektov našej biológie. Obyvatelia našich čriev sa v nás vyvíjali celé tisícročia, dnes ale musia čeliť novým hrozbám . Moderná doba zmenila spôsob nášho stravovania a životného štýlu (domovy sterilizované antibakteriálnymi čistiacimi prostriedkami, dezinfekciou na ruky, vôbec obmedzeného prístupu ku „špine“ a častým používaním antibiotík).

Starostlivosť o naše črevné mikróby je možno jedno z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré môžeme urobiť pre svoje uzdravenie mozgu a tým podporiť myseľ.

Máme v svojej moci tento začarovaný kruh zastaviť. Postupovať a prejsť procesom zmeny.

Ak chceme zmenu vo svojom živote, musíme sa stať niekým iným.

  1. Treba zmeniť to ako myslíme
  2. Zvedomiť si svoje zvyky, presvedčenia a reakcie
  3. Odstrihnúť zdroje, ktoré vyvolávajú emócie, meditovať
  4. Podporiť fyzické telo – zdravá výživa, pohyb

Na záver by som rada zhrnula podstatu. Poškodenie tela prichádza na základe toho ako myslíme. Myslíme tak, ako sa cítime.

Zažívajme radosť, podporujme telo správnou výživou a môžeme sa stať novými osobnosťami, zdravými a úspešnými ľuďmi.