Organizácia podujatí

V rámci organizácie podujatí:

prednášok, workshopov, seminárov, kurzov ponúkam

 • e-mailová, telefonickú alebo osobnú komunikáciu s lektorom
 • vyhľadanie vyhovujúceho priestoru
 • dohoda prenájmu príslušného priestoru
 • dohoda termínu v príslušnom priestore
 • dohoda ceny prenájmu
 • dohoda špecifických podmienok podľa požiadavky lektora
 • príprava priestoru podľa požiadaviek lektora – sedenie, stoly, flipchart, dataprojektor, pomôcky k meditácii, deky a vankúše.
 • občerstvenie v rámci kaviarne (káva, čaj, voda).
 • zabezpečenie občerstvenia podľa objednávky lektora.
 • upratanie priestoru po akcii
 • vytvorenie a následné uverejnenie udalosti na webe, FB a iných spriaznených portáloch
  následné viacnásobné zdieľanie na FB, tlač propagačného letáku a jeho zverejnenie v centre, kde sa akcia uskutoční
 • Zaradenie akcie do mesačného programu, ktorý je distribuovaný v emailovej forme klientom z databázy. Tento program je k dispozícii aj v tlačenej forme pre návštevníkov centra.
 • Prihlasovanie, zasielanie platobných podmienok, vyberanie záloh, e-mailová, telefonická a osobná komunikácia s klientami, potvrdzovanie úhrad platieb, evidencia registrovaných a prípadne zaplatených účastníkov, prezentácia prichádzajúcich účastníkov na akciu, prípadne vyzbieranie vstupného na mieste pred akciou a oboznamovanie účastníkov s priestorom.
 • Službu je možné poskladať podľa potreby a finančného limitu