Homeopatia

Čo je „Homeopatia“?

Homeopatia je mimoriadne populárna, účinná holistická forma komplementárnej medicíny, ktorá lieči človeka ako celok nielen telesné príznaky. Pracuje na princípe, podľa ktorého sú myseľ a telo úzko prepojené. Telesný stav preto nemožno úspešne liečiť bez porozumenia konštitúcie osoby a jej charakteru.
Homeopatia je rozšírená na celom svete a stala sa uznávanou alternatívnou liečebnou metódou. Používa sa pri akútnych ale aj chronických ochoreniach. Podporuje, dopĺňa tradičné medicínske postupy. Vie pôsobiť na samotnú podstatu choroby a veľa zdravotných problémov sa odstráni natrvalo.

Základný princíp homeopatie je „podobné nech lieči podobné“, ktorý bol popísaný pred vyše 200 rokmi Lipským lekárom, vedcom Dr. Samuelom Hahnemannom.
Prvú zmienku tohto princípu však môžeme objaviť už v práci gréckeho lekára Hippokrata.

Ako funguje homeopatia?

Alopatická (klasická medicína) je liečba jednotlivých chorôb liekmi opačného účinku, napr. lieky proti horúčke, lieky tlmiace bolesť. V homeopatii sa podáva liek v princípe podobnosti obrazu napr. cibuľa (ALIUM CEPA).
Pri použití cibule človeku slzia oči. Ak pacient trpí nádchou so slzením očí homeopat použije liek na nádchu Alium cepa (cibuľa) – podobné lieči podobné. To však neznamená, že na každú nádchu, kde slzia oči homeopat predpíše tento liek. Liek má v konečnom dôsledku naštartovať obranný mechanizmus v tele. Správny liek podporí konštitúciu pacienta, správne stimuluje ozdravné procesy, naštartuje imunitný systém a podporí hlavne vitálnu energia v organizme.

Hlavným rozdielom medzi klasickou a homeopatickou liečbou je celostný prístup k pacientovi. Homeopat aby získal správny obraz o chorobe sa nezaujíma len o zapálené hrdlo, teplotu, ale aj o to aký ten pacient je, ako sa chová, či sa v detstve nepomočoval, či mu niekto neublížil, či ráno netrpí na migrény. Použije na to „homeopatické intervium“. Tento celostný obraz choroby homeopat porovná s obrazom lieku pomocou Materie Medika (súpis liekov a ich obrazov) a Repertorium (súpis symptómov).

Lieky v súčasnosti vyrábajú prevažne farmaceutické firmy na základe liekopisu.
Liekopis je v skratke normatív o spôsobe výroby, kontroly, dávkovania a vydania. Lieky sú vyrobené z matičnej tinktúry (produkty z živočíšnej, rastlinnej, minerálnej ríše, kovy, kyseliny a iné), ktorá sa riedia a následne dynamizuje do určitej potencie. Pripravujú sa v troch rôznych liekových formách: roztoky, globuly a tablety.

Fungovanie homeopatie v rámci Európskej únie je pod záštitou – Európska rada pre klasickú homeopatiu(ECCH), ktorá zastupuje záujmy homeopatov z vyše 20 členských krajín z celej Európy na nadnárodnej úrovni.
Na Slovensku zastrešujú praktikovanie homeopatie dve organizácie:
SHS – Slovenská homeopatická spoločnosť – zastrešuje homeopatov lekárov
SKKH – Slovenská komora homeopatov – vytvára zázemie pre nelekársku homeopatiu na Slovensku. Medzi jej hlavné ciele patrí podporovať rozvoj homeopatie na Slovensku, zvyšovať povedomie a informovanosť širokej verejnosti o homeopatii, prispievať ku zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne odbornej verejnosti v oblasti homeopatie.